torsdag 16 december 2010

Informationen, makten och sanningen.

De senaste dagarna har jag funderat en del över makt och information, och makten över informationen. Går vi tillbaka i tiden var det i stor utsträckning kyrkan som kontrollerade informationen. För befolkningen var predikstolen informationskanalen från överheten, förstärkt av kyrkoplikten.

Med den allmänna folkskolan i mitten på 1800-talet blev läskunnigheten en tillgång för i princip alla. Tidningar växte fram. Folkrörelserna var ett viktigt fundament i den framväxande demokratin.

Under de senaste årtiondena har medvetenheten om informationens betydelse ökat drastiskt. Med en yrkeskår av välutbildade journalister och starka mediaföretag har kanske skillnaden mellan information och sanning aldrig varit större. Varje företag av någorlunda storlek, privat eller offentligt, har skaffat sig informatörer och kommunikatörer med uppgift att hantera media, eller om man så vill, frisera och distribuera den sanning som vi medborgare ska få ta del av. Varje makthavare är dessutom gediget mediatränad. Kanske är det just det som idag definierar en makthavare.

Jag har under senare år dragits med ett gediget politikerförakt. I vissa fall är grunden för föraktet kompakt och kvalificerad oduglighet. I många fall, och det har jag blivit medveten om efterhand, får skulden delas med media. De stora tidningarna och mediaföretagen gör sitt yttersta för att förvandla vår politiska val till ett event. På uppdrag av sina arbetsgivare visar allt oftare en Janne Josefsson-wannabee som hittills aldrig låtit en intervjuad tala till punkt. Partidebatterna på TV har blivit välregisserade föreställningar där dramaturgin bestäms på förhand. Jag har inte en möjlighet att få en bild av vad en politiker står för, utan bilden speglar vad en journalist anser att en politiker står för.

Jag kom till insikt om hur media och valstrateger tillsammans var och en efter bästa oförmåga bestämmer vad jag ska få ta del av inför ett val. Jag stod och strök skjortor och hade TVn på för att göra det hela litet roligare. Det sändes från en konferens från någon muslimsk förening. Där dök Mona Sahlin upp som talare. Jag har aldrig placerat henne högt på min politikerranking. Det tal hon höll vid detta tillfälle var oerhört bra. Han talade ideologi och sambandet mellan utveckling och välfärd. Hon gjorde en analys av hur socialdemokratin blivit dominanta blan bidragstagare men skys av dem med jobb och villa. Detta var bland det bästa jag hört på länge. Antagligen beroende på att hon avgått, närvarande journalister hade bevakningsuppgifter och partistrategerna jagade på nya jaktmarker. Hade jag hört detta politiska tal innan valet hade jag troligen röstat socialdemokratiskt.

En revolutionerande förändring av informationssamhället är Internets genombrott.  Man måste komma ihåg att vi talar om en period på femton år. Det är uppenbart att en så ung företeelse och dessutom otroligt teknikdriven utveckling, med rätta, möter en frågande och ibland skeptisk omvärld. Internets revolutionerande kraft har vi bara sett början på. Exempelvis har vi skickat ett nytt politiskt parti till Bryssel. Det är givet att vid stora förändringar, paradigmskiften, där makt omfördelas, uppstår gny ifrån dem som förlorar position. Jag säger inte att de med nödvändighet har fel och definitivt inte i allt, men man bör vara observant på vad som i en högljudd debatt kan relateras till maktförskjutningar.

Ett litet vardagsexempel hämtar jag ur en tidningskrönika, som jag av dålig vana brukar läsa. Krönikören ondgör sig över oresonlighet och elakhet på nätet. Jag kan hålla med om att många tar i ända nerifrån tårna i bagatellartade frågor. Tycker jag, utifrån den jag är. Samtidigt funderar jag över att det är helt nya tider med nya deltagare i debatten. Det är klart att proffsskribenter som i lugn och ro kan fundera över balanserade formuleringar och infama spetsigheter, med ett skydd i sin roll uttrycker sig på ett helt annat sätt än en frustrerad medborgare som blivit överkörd i ett sammanhang där man kanske inte ens vågat yttra sig. Även om jag är känslig för elakheter och orättvisor kan jag inte tycka annat är att det är bra att det finns en kanal , Internet, att göra sin stämma hörd. Taskiga åsikter kommer har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det som tidigare hörde hemma i slutna grupper och i tyst och passivt motstånd dyker i ökande omfattning upp på nätet. Jag kan tycka att nätet speglar opinioner väl så bra som beställda opinionsundersökningar. Att hyfs och etikett inte hunnit utvecklas på femton år, när var och en utrustats med ett tangentbord, är begripligt om än beklagligt.

Ett mer spektakulärt exempel är företeelsen Wikileaks, som jag i söndags hade tillfälle att se en dokumentär om. Vad står det för att politiker och talesmän i det stora landet i väster fått byxorna neddragna till anklarna av ett gäng hackers?

Vad som förvånade mig hur mycket ideologi det finns bakom Wikileaks. Min erfarenhet från samarbete med tekniker att de ofta gör saker bara av den anledningen att det går. Vad det ska användas till överlåtes till andra. Riktigt bra blir det när briljant teknik möter god organisation. Hackers, om jag får kalla dem så, är ju lätt anarkistiska frifräsare som inte backas upp av universitet och forskningsinstitutioner. Det betyder ju inte att en hacker inte kan vara lika briljant som en formellt meriterad forskare vid Stanford. Denna brist på organisation och uppbackning gör  att utvecklaren oinskränkt förfogar över sin utveckling, utan inbygda tröghetszoner..

Den ursprungliga tanken med Wikileaks var att ställa all hemligstämplad information till allmänhetens bruk och förfogande. Detta visade sig vara en alltför utopisk vision. Gemene man har knappast möjlighet och resurser att navigera i denna ocean av information. Jag var inne och botaniserade och mängden dödar överblicken.
Wikileak arbetar nu med journalister och mediaföretag för att få ut sina dokument, som avslöjar korruption, maktmissbruk och rena olagligheter i privat och offentlig sektor..

Den stora frågan är hur Wikileaks skall klara sig i en allt aggressivare omvärld. Man har inre problem, där Julian Assanges ledarskap ifrågasätts. Alla ledande läckare tycker inte om en medveten strategi att skapa rubriker. Det reser också frågan hur man ska skapa intäkter/resurser utan att tappa sin integritet.

En ödesfråga är hur man ska klara kampen mot en arrogant stormakt som under förödmjukande former avslöjats gång på gång. Att en sekvens rullas ut där ett gäng soldater i en attackhelikopter mejar ned oskyldiga civilpersoner på en gata i Bagdad, som spelade man TVspel, är mer än frihetens bevarare på jorden kan tåla. Allt från Obamas administration, militärledningen och högerdebattörer enas i ett kraftfullt avståndstagande, inte mot dokumenterade begångna övergrepp, utan mot att det avslöjas. Det talas om ett informationskrig mot USA. Det finns nog anledning för Assange att byta adress ofta, CIA leker man inte med. Försöken att tekniskt/administrativt stoppa Wikileaks tror jag är fullständigt dödfödda och snarare har en direkt motsatt verkan.

Jag stimuleras av tanken att allt är offentligt. Det skulle förändra världen om varje makthavare visste att allt är offentligt. Det går inte att förlita sig på att man kan hemligstämpla och att bestämma vad som vid olika tillfällen ska portioneras ut till allmänheten. Oegentligheter i USA, Kaupting Bank eller hos Scientologerna ligger vidöppet på nätet. Naivt och utopiskt - javisst - men inte desto mindre en oerhört vacker och spännande vision..

1 kommentar:

 1. Hmm. Makten över information är väl kanske det som definierar Makt. Att kunna välja ut hur stor del av den som "folk egentligen behöver..." Och kopplingen mellan makten och media har ju alltid funnits. Jag tror att makthavare har haft den insikten mycket längre än ett par årtionden. Förfinat genom Joseph Goebbels. Det har definierat makthavare genom alla tider.

  "...kanske skillnaden mellan information och sanning aldrig varit större." Jag tror att det här är en konstant. Helt anpassat efter tid, behov och omständigheter. Tänker på kommentarer som "Internets revolutionerande kraft" och "En revolutionerande förändring av informationssamhället är Internets genombrott."
  Känner mig väldigt frågande när jag ser och hör det här. Jag var rätt tidig att "koppla upp mig". På den tiden när man kunde surfa runt Internet på en kväll! Men jag insåg snabbt, med mina intressen, hur mycket lättare och snabbare det gick. Men om man bortser från tempo, vad är egentligen kvar som är en så "revolutionerande förändring" av det här. Det finns ingenting och jag menar ingenting, som jag inte kan göra "offline" som "online" om man bortser från tid. Visst, det kan ta 20 år men jag kan göra det. Det finns inte en stat som inte insett det här och som nu gör allt för att försöka anpassa sig och komma i kapp. Och kommer att göra gemensam front. Makten håller just på att formera sig till anpassning som den alltid gjort. Men den här gången gemensamt. Globalisering. Det är makten som är viktig. Allt annat är betydelselöst. Och makt ges inte, den tas. Om Julian Assange blir utlämnad till Sverige, hur många timmar kommer det att ta tills han blir utlämnad till USA? 2? Av någon intrikat anledning som vår kära press och Tv med glädje kommer att förklara för oss stackare som inte kan se "hela bilden".

  Det här låter inte speciellt optimistiskt och jag hoppas verkligen att alla frågor om verklig demokrati ställs på sin spets nu. Men information har ju bara ett värde för dom som tar del av den. Har proportionerna mellan "Kämpa", "Det är för jävligt" och "Vad är det på TV i kväll" egentligen förändrats?

  Vad jag menar är att det är bara nivån och tempot som har ändrats. Att som Stat tillsammans med allierade sätta in moteld mot det är ganska enkelt. Dagens "Headline" är morgondagens sida 7. Det är fördelen med nivå och tempo.

  Det fantastiska med Internet är ju naturligtvis att människor inser att vi är mer lika än olika. Från olika länder och olika kulturer genom kontakt så inser vi så sakteliga att vi egentligen inte skiljer oss så mycket från varann. Vi måste bara lära oss att respektera och tycka om skillnaden.

  Jag stimuleras av samma tankar som du, Staffan. Det är en vacker vision. Men för att komma dit måste vi ta tillbaks makten. Våra ombud klarar inte av det. Orkar vi det?

  Frank

  P.S. Vad är för naturlag som gör politiker till medkännande, insiktsfulla och ideologiska människor först efter dom avgått? 4 bokstäver. D.S.

  SvaraRadera