fredag 19 mars 2010

Cirkus på Gästis!

Min gode vän Jojje som understundom dyker upp, för att ta en öl, monterar värmepumpar. Han är ganska bestämd, för att inte säga påstridig, när han framhåller värmepumparnas överlägsenhet framför alla andra alternativ. Jag som innehavare av en pelletsanläggning betraktas som en loser, en med dåligt omdöme, en teknikfientlig bakåtsträvare. Diskussionsupplägget visar likheter med Tommy eller Elvis, Stones eller Beatles, kärnkraft eller inte. Med alla driftproblem som uppstått med värmeväxlare denna vargavinter har tonen dämpats en aning. Nu är jag ganska säker på att Jojje inte är en bloggläsare, därför kan jag utan att tappa ansiktet klaga på min anläggning.

Efter ständiga driftavbrott "Fel extern matning" skruvade jag loss inspektionsluckan till pelletsmagasinet.
Som den värste sir David Attenburrough  sträckte jag mig in i det klaustrofobiska mörkret. Jag brände av ett par välriktade foton för att kunna undersöka silons hemlighet. Det jag såg var ett berg av sågspån ripplad med en och annan pellet.

12 kubikmeter felleverans? Det måste varit avsett för Cirkus Scott eller annan cirkusmanege. Tänk om de stackars hästarna och elefanterna nu vadar omkring i pellets. Så utomordentligt obehagligt för dem.

Ska man se något positivt i eländet är det att det kan knappast finnas ett mer, i skarpt läge, provat larmsystem i den utvecklade världen. Skruven som ska transportera pellets från silon till brännaren har ju en omöjlig uppgift. Det blir så tungt att motorskyddet löser ut. Larmet går och ringer efter husse. Hade hälften av alla dess påringning varit bokningar, hade vi haft fullt fram till 2014.

Jag har en diskussion att ta med pelletsleverantören. Han har i och för sig satt kompensation i utsikt. Jag vill inte,  i det korta perspektivet ha kompensation, jag vill ha värme!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar